Catalog Diatech

Catalog Maxon

Sfaturi utile

Defect Mod de remediere

Discul şi-a pierdut tensiunea

 

Defect Mod de remediere
Discul se roteşte pe o maşină reglată necorespunzător şi incorect. Corectaţi reglajul maşinii! 
Materialul de prindere a discului este prea dur pentru materialul care urmează a fi tăiat, de aceea placa de bază din oţel este supusă la suprasarcină. Convingeţi-vă că discul de tăiere este corespunzător pentru materialul respectiv (consultați tabelele cu instrucţiuni de utilizare)! 
Deplasarea materialului deformează sau îndoieşte discul. Prindeţi corespunzător materialul în timpul tăierii!
Utilizarea flanşei de strângere de mărime prea mică, generează tensiune în disc. Utilizaţi flanşă de strângere de mărime corectă.
Turaţia discului este incorectă. 

Verificaţi turaţia cu turometru. Această măsură de siguranţă este foarte importantă la discuri pentru beton! 

 

Subtăiere

 

Defect Mod de remediere
Fenomenul de subtăiere apare când placa inferioară de oţel se uzează mai rapid ca segmentul, în mod special la legătura dintre segment şi placa de oţel. 

Această uzură se prezintă la tăierea materialelor foarte abrazive, de obicei la materiale cu conţinut bogat de nisip.
Măriţi cantitatea lichidului de răcire! 

 

Uzură neuniformă a segmentelor

 

Defect Mod de remediere
Segmentele se uzează pe o parte mai mult. Aceasta se întâmplă, în general, din cauza mişcării circulare defecte a discului sau fluxului de lichid de răcire insuficient cantitativ pe cele doua suprafeţe. Verificați mişcarea circulară a discului! Curăţaţi sistemul de răcire şi aveţi grijă ca lichidul să curgă pe tăişul din faţă al discului. Verificați dacă pompa de apă transportă o cantitate potrivită şi uniformă de apă. 
Discul de tăiere se toceşte neuniform din cauza rulmentului defect, al suprafeţei lezate a flanşei sau din cauza tocirii segmentelor. Daca se necesită, schimbaţi rulmentul sau axul uzat! Nu îndepărtaţi cepul găurii complementare, dacă acesta a fost livrat împreuna cu flanşa!

 

Placă de bază fisurată 

 

Defect Mod de remediere
Materialul de prindere a discului de tăiere este prea dur pentru materialul de tăiat. Alegeţi un disc de tăiere cu materialul de prindere mai moale!
Presiunea este prea mare, răsucirea sau înţepenirea discului poate îndoi discul. Placa de bază poate crăpa dacă este expusă la tensiuni extreme sau la uzură ridicată. Discul trebuie introdus în material prin apăsare constantă, iar în timpul tăierii se vor evita înţepenirile şi schimbările de direcţie. 
Fenomenul de supraîncălzire din cauza răcirii insuficiente sau a utilizării incorecte a discului de tăiere cu răcire prin curent de aer. Aveţi grijă ca răcirea cu apă a discului de tăiere să fie corespunzătoare. În cazul tăierii uscate, se va asigura o răcirea suficientă cu aer,respectându-se pauzele de răcire. 
Turaţia este prea mare. Verificaţi turaţia axului de acţionare, eventual folosiţi altă maşină sau modificaţi turaţia! 

 

Uzură exagerată 

 

Defect Mod de remediere
Folosirea unui disc nepotrivit pentru materiale foarte abrazive. Alegeţi un disc potrivit, conform tabelului cu instrucţiuni de utilizare! 
Discul primeşte o cantitate insuficientă de lichid de răcire. Curăţaţi sistemul de apă! Convingeţi-vă că pompa de apă funcţionează corespunzător.
Atingerea prin lovire a materialului de tăiat accelerează uzura discului diamantat. Acest fenomen este cauzat de rulmentul defect, jocul axului maşinii, sau utilizarea discului de tăiere cu material de prindere prea dur pentru materialul de tăiat. Verificaţi rulmentul şi axul înaintea montării unui nou disc!
Putere de acţionare prea mică, din cauza gradului nepotrivit de întindere a curelei de transmisie, tensiune de curent electric sau turaţie incorectă. Întindeţi sau schimbaţi cureaua de transmisie uzată, verificaţi tensiunea curentului electric, folosiţi cabluri prelungitoare corespunzătoare! 
Viteza de tăiere este prea mare. Discul de tăiere nu este perpendicular pe materialul de tăiat. Reduceţi viteza de tăiere! 
Discul de tăiere nu este perpendicular pe materialul de tăiat. Verificaţi axul de fixare şi flanşa, astfel încât discul şi maşina să stea în poziţie corectă! 
Turaţia discului de tăiere este prea mică. Verificaţi turaţia axului discului de tăiat. Schimbaţi maşina, dacă este necesar, sau viteza axului. 

 

Segmente crăpate 

 

Defect Mod de remediere
Materialul de legătură a discului de tăiere este prea dur pentru materialul de tăiat. Alegeţi un disc de taiere cu materialul de prindere mai moale !
Viteza de tăiere este prea mare. Reduceţi viteza de avans!

 

Ruperea segmentelor 

 

Defect Mod de remediere
Materialul aluneca în timpul tăierii, segmentele se rup din cauza înţepenirii sau răsucirii. Fixaţi corespunzător materialul de tăiat pe parcursul tăierii! 
Materialul de prindere al discului este prea dur pentru materialul de tăiat, de aceea se toceşte, generând ruperea sau uzarea segmentului. Alegeţi un disc potrivit, conform tabelului cu instrucţiuni de utilizare! 
Flanşa uzată nu fixează corespunzător discul de tăiere, astfel că acesta se îndoaie. Schimbaţi ambele flanşe! 
Atingerea materialului de tăiat prin lovire cu discul de tăiere poate duce la ruperea segmentelor. Schimbaţi rulmentul şi/sau axul uzat! 
Supraîncălzire. Poate fi recunoscută după culoarea albăstruie a plăcii de bază din oţel, ceea ce se limitează la suprafaţa segmentului rupt. Verificaţi sistemul de răcire! În cazul tăierii uscate, alegeţi o adâncime de tăiere mai mică şi răciţi mai des discul prin mers în gol.
Segmentul este lovit pe parcursul transportului maşinii sau la începutul tăierii. Evitaţi lovirea discului în timpul transportului şi introduceţi încet discul de tăiere în materialul de tăiat. 

 

Defecţiune de mişcare circulară 

 

Defect Mod de remediere
Materialul de prindere al discului de tăiere este prea dur pentru materialul de tăiat. Fixarea prea dură menţine diamantul pentru prea mult în material, discul devine tocit, exercită presiune în loc de tăiere, provocând tocirea neuniformă. Alegeţi un disc cu material de prindere mai moale, care se toceşte mai repede si eliberează mai repede diamantele! 
Apariţia canalurilor de uzură ale axului de acţionare din cauza discului fixat necorespunzător. Discul de tăiere nu este fixat corect şi "migrează" pe ax. Schimbaţi axul de tăiere uzat! 
Uzura axului de acţionare duce la defecţiuni de mişcare circulară şi la tocirea neuniformă a discului. Este o defecţiune des întâlnită în cazul tăierii de beton, din cauza ungerii insuficiente a rulmentului. Schimbaţi rulmentul! În cazul uzurii sau lovirii, schimbaţi axul!

 

Supraîncălzirea discului

 

Defect Mod de remediere
Răcire insuficientă. Asiguraţi un  flux de apă/aer în cantitate suficientă! Folosiţi disc uscat în adâncimi mai mici de tăiere (2-5 cm) cu tăiere în trepte! 
Folosirea unui disc necorespunzător materialului de tăiat. Alegeţi discul potrivit din tabelul cu instrucţiuni de utilizare! 
Viteza de tăiere este prea mare. Reduceţi viteza de avans! 

 

Gaură fără formă circulară 

 

Defect Mod de remediere
Axul de acţionare este foarte uzat. Convingeţi-vă că discul de tăiere este fixat corect pe ax, înaintea strângerii flanşelor! 
Flanşa nu este strânsa corect, discul se mişca pe ax. Strângeţi corespunzător flanşa, folosiţi piuliţă hexagonală, nu piuliţă fluture! !

 

Discul nu taie 

 

  Defect Mod de remediere  
Discul este prea dur pentru materialul de tăiat (de ex.: disc universal în clincherită dură sau disc de asfalt în fier beton). Alegeţi discul potrivit din tabelul cu instrucţiuni de utilizare! 
Randamentul maşinii nu este suficient. (curea de transmisie întinsă necorespunzător, tensiune prea mică, puterea maşinii este insuficientă). Verificaţi gradul de întindere a curelei de transmisie și puterea motorului! !
Discul s-a tocit din cauza tăierii materialelor dure sau smălţuite. Executaţi câteva tăieri cu discul în material abraziv, până când discul se va ascuţi. Aceasta se impune din când în când, dar, în caz de tocire repetată, discul este prea dur pentru materialul de tăiat. 
Segmentele au încă înălţimea vizibilă, dar discul deja nu mai taie. La unele tipuri de discuri pentru materiale abrazive, se impune ca partea inferioară a segmentului să fie fără diamant. Fenomenul este normal la discurile de acest tip; schimbaţi discul! 
Discul s-a tocit din cauza turaţiei înalte. Alegeţi o maşină potrivită turaţiei discului. 
Discul s-a tocit din cauza exercitării unei presiuni mari pe materialul de tăiat. Asiguraţi presiunea potrivită, ca discul să rămână ascuţit, dar evitaţi presiunea prea mare. 
Discul nu taie cărămida poroton sau randamentul de tăiere nu este corespunzător. Duritatea cărămizilor de poroton din ţara noastră este uniformă, astfel nici discurile de tăiere diamantate nu au randament identic. Ascuţiţi discul!
Randament necorespunzător la schimbarea materialului. Ascuţiţi discul!

Tel: +40 740-173163, +40 728-999998 | Fax: +40 371-1015041 | E-mail: comenzi@diatech.ro | © 2004-2015 DIATECH - Toate drepturile rezervate!